Θεραπεία είσφρυσης όνυχος

Θεραπεία είσφρυσης όνυχος

Η είσφρυση όνυχος ή αλλιώς ονυχοκρύπτωση προκαλείται από την συνεχή πίεση που ασκείται από το άκρο του νυχιού στο δέρμα του δακτύλου γύρω από αυτό. Πρακτικά το νύχι μπαίνει μέσα στο δέρμα στο πλαϊνό μέρος του δακτύλου.

Όταν το νύχι τρυπήσει τελικά το δέρμα, δημιουργείται φλεγμονή. Αρχικά υπάρχει ήπια ενόχληση, τελικά όμως οδηγείται σε παρονυχία και κυτταρίτιδα και ίσως σε ερυσίπελας. Η φλεγμονή αυτή μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενη. Συχνά λόγω του συνεχούς τραυματισμού το δέρμα γύρω από το νύχι παράγει καινούργιο νεόπλαστο ιστό, νέο κομμάτι δέρματος δηλαδή, που ονομάζεται κοκκιωματώδης ιστός, ο οποίος καλύπτει μέρος του νυχιού. Έτσι το μεν νύχι έχει πάρει καθοδική φορά μπαίνοντας μέσα στο δέρμα, το δε δέρμα παράγει νέο ιστό καλύπτοντας ακόμα περισσότερο το νύχι και η κατάσταση σταδιακά χειροτερεύει.
Συνήθως επηρεάζεται το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού.

[stm_sidebar sidebar=”414″]