Χημικά & Φυτικά Peeling

Χημικά & Φυτικά Peeling

Τα peelings ή απολέπιση µε χηµικά ή φυτικά µέσα σηµαίνει την εφαρµογή στο δέρµα ενός ή περισσότερων αποφολιδωτικών παραγόντων, µε αποτέλεσµα την καταστροφή τµήµατος του δέρµατος και εν συνεχεία την αναγέννησή του µε δηµιουργία νέου ιστού. ∆ιακρίνονται σε επιφανειακά, µέσου βάθους και βαθιά.

[stm_sidebar sidebar=”414″]