Φωτόλυση (Laser IAPL)

Η προηγμένη τεχνολογία του συστήματος Παλμικού Φωτός IAPL , εξασφαλίζει γρήγορες ,ευέλικτες και ασφαλείς θεραπείες.Η χρήση έντονων μικροπαλμών προσφέρει  αποτελεσματική θεραπεία ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε πελάτη.

Continue reading